Terapeutycznie pomagam we wszystkich sytuacjach, gdy życie staje się trudne

 • w depresji
 • zaburzeniach lękowych i tzw. nerwicowych
 • zaburzeniach osobowości
 • w dolegliwościach psychosomatycznych
 • ostrej i przewlekłej reakcji na stres, w zaburzeniach adaptacyjnych

Pomagam osobom, które chcą lepiej radzić sobie z emocjami

 • odczuwają lęk, złość, smutek
 • poczucie niskiej wartości
 • dorastały w rodzinach dysfunkcyjnych
 • osobom przeżywającym trudności w związkach partnerskich
 • mających trudności w komunikacji
 • chcącym lepiej radzić sobie w nawiązywaniu i utrzymaniu bliskich relacji w związkach z innymi
 • odzyskać dobre samopoczucie